"Cross-borders intercultural and societal entrepreneurs" AB projesinin Türkiye toplantısı 23-24 tarihleri arasında Ankara’da 23.03.2017 tarihinde TRT konferans salonda ve 24.03.2017 tarihinde ASBÜ Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi) konferans salonlarında yapıldı. Üniversitemiz İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi Anabilimdalı öğretim üyesi Doç Dr. Emel Topcu’nun Türkiye koordinatörü olarak yürüttüğü proje göçmen ve mültecileri yeniden inşaacı olarak görmekte ve göç ve mültecilik konusuna yeni bir paradigm ile yaklaşmaktadır. Dah önce göçmen ve mülteciler gittiği yeni toplumlara entegre olmak zorunda olan unsurlar olarak görülürken bu proje çerçevesinde,  hem geldikleri yeni toplumları yeniden şekillendirici, hem de içinden geldikleri anavatanlarını yeniden şekillendirici aktif değişim ve dönüşüm ajanları olarak görülmektedirler.

 

Bu bakış açısı ile proje çerçevesinde hazırlanan, göçmen ve mültecilere yönelik çalışan yetişkin eğitimcileri (ki bu eğitimcilerin kendilerinin bizzat göçmen ve mülteci olmaları amaçlanarak) için hazırlanan eğitim programının takdimi yapılan Türkiye toplantısı çerçevesinde, göç alanında çalışan, ulusal ve uluslararası STK temsilcileri, akademisyenler, Suriyeli akademisyen ve öğretmenler bir araya gelmişlerdir. Böylece bir yandan katılımcıların arasında bir iletişim ağı oluşturulmaya çalışılırken, bir yandan da  özellikle program çerçevesinde fikir alışverişleri sağlanmıştır.

 

Birleşik Krallık’tan, genel merkezi Londra’da bulunan, IofC (Initiatives of Change (IofC), adlı organizasyonun liderliğinde yürütülen projenin dört ayrı ülkede paydaşları bulunmaktadır. Bu paydaşlar: İspanya, Madrid’den Progestion,  İsveç Kistand’dan Kista Folkogskola, ve Türkiye’den ASBÜ iken, Doç Dr. Emel Topçu’nun üniversitemize geçişi ile yeni paydaşın üniversitemiz HKU olması için gerekli çalışmalar başlatılmıştır.

 

Projenin amaçları:

  • Yetişkin eğitimcilerin öğretim deneyimini geliştirmek ve yenilemek, ve
  • Göçmenlerin ve mültecilerin öğrenme ve yaşam deneyimini geliştirmek ve yenilemek.

Neden…..

  • Yetişkin eğitimcileri birbirine bağlamak ve onların öğretim yaklaşımları ve kaynaklarından faydalanmak.
  • Yetişkin eğitimcilerin eğitimlerinin göçmenleri eğitmede ve bir araya getirmede ne kadar etkili olduğunu öğrenmek.

Projenin Çıktıları:

  • Yeniden İnşacı Olarak Göçmen ve Mülteciler (Migrants and Refugees as Re-builders) adı ile
  1. Göçmen ve mültecilere yönelik çalışan yetişkin eğitimcilerinin kullanacağı bir program

2.    Ulaşılan hedefleri ölçmek üzere ‘Öz Değerlendirme’ çerçevesi

      

  1. Sosyal ve ekonomik olarak uyum göstergesi olmak üzere ‘micro düzeyde bir gösterge’

 

Proje çerçevesinde şimdiye kadar; Göçmen ve mültecilere yönelik çalışan yetişkin eğitimcileri için program ingilizce olarak hazırlanmış ve  Türkçeye tercümesi yapılmıştır.

Daha fazla bilgi için: http://uk.iofc.org/migrants-and-refugees-re-builders