KalMEC'e staj için yapılan başvurular sonuçlanmıştır. Yapılan değerlendirmelerden sonra aşağıda ismi yazılan öğrenciler KalMEC'te staj yapmaya hak kazanmıştır.

Esra Kaçan, Işık Sağıroğlu, Miyesser Erdoğan, Feride Beyaz