Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği ve Suriyeli Mülteciler ve Uluslararası Koruma adlı panelde, Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği'nden gelen yetkililer, uluslararası hukukta mültecilerin konumu ve Birleşmiş Milletlerin bu konudaki çalışmaları hakkında öğrencilerimizi bilgilendirmişlerdir.