Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB),Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), STM Şirketi, SETA ve KALMEC (Kalyoncu Ortadoğu Araştırmaları Merkezi) işbirliği ile HKÜ ev sahipliğinde “Savunma Politikaları ve Savunma Sanayii Okuryazarlığı Sertifika Programı”gerçekleştirildi. 

Faklı üniversitelerden ve sektörden uzman konuşmacıların yer aldığı ve HKÜ öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği Savunma Politikaları ve Savunma SanayiiOkuryazarlığı Sertifika Programının ilk gününde: HKÜ Öğretim Üyesi Dr. Murat Aslan, “Savunma Kavramı, Politikaları ve Stratejilerine Giriş”, HKÜ Öğretim ÜyesiDoç Dr. Ahmet Keser,“Türk Savunma Sanayiinin Tarihsel Gelişimi”,  HKÜ Sosyal Bilimler Enstitü MüdürüProf. Dr. Mazlum Çelik, “Terörle Mücadelede Savunma Teknolojileri”, HKÜ Öğretm Üyesi Dr. Ercüment Karapınar ise “Savunma Sanayiinde Gelecek Trendler: Otonom Sistemler, Yapay Zeka ve Siber Uzay” konularında sunumlarını yaptı. 

Yoğun ilgi ile gerçekleşen ve katılımın yoğun olduğu sertifika programının ikinci gününde ise Emekli Korgeneral Alpaslan Erdoğan;Türkiye’nin Askeri-Endüstriyel Kompleksi”, SSB AR-GE ve Teknoloji Yönetimi Daire Başkanı Dr. Şaduman Aziz; “Savunma Sanayi ve Ar-Ge Çalışmaları”, Savunma Uzmanı Arda Mevlütoğlu; “Türkiye’nin üç deniz stratejisi”, Savunma Güvenlik ve İstihbarat Uzmanı Dr. Merve Seren; Hava Harbinin Dönüşümü ve Hava Savunma SistemleriSETA Güvenlik Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Murat Yeşiltaş ise “Uluslararası Güvenlik ve Savunma” konularında ders verdi.