Tarafların 13 Kasım 2019 tarihinde yapmış oldukları müzakereler çerçevesinde; Hasan Kalyoncu Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (KALMEC), İstikrar Destek Birimi – Suriye İstikrar Komitesi (SSU), Yardım Koordinasyon Birimi (ACU), Yerel Yönetimler Konseyi Birimi (LACU), Omran Stratejik Çalışmalar Merkezi (Omran), Kadın Destek Birimi (WSU) tarafından Suriye Platformu kurulması hususunda oydaşmayla mutabık kalmışlardır. Bu kapsamda 23 Aralık Pazartesi günü protokol imzalanması gerçekleşti.  Suriye Platformu, birçok ve farklı uzmanlıklarında örgütü bir araya getirecek; bu örgütlenmelerin Suriye’de ve Suriyelilerin yaşadığı ev sahibi ülkelerde güvenlik, siyaset ve sosyal araştırmalar yapmak, altyapının yeniden inşası, hizmetlerin sunulması alanlarında aynı hedeflere odaklanmasını sağlayacaktır. 

İmza töreni öncesi Ortadoğu Araştırma Merkezi Müdürümüz Dr. Öğr. Üyesi Murat Aslan katılımcılara seslendi. Platformun kapsayıcı olduğunu vurgulayan Aslan, teknik anlamda desteklenmiş olarak faaliyet yürüteceklerini anlatarak, "Bizler Suriye'ye yönelik kapsayıcı bir proje geliştirmek istedik. Her çatışmadan sonra mağdurlar ortaya çıkar. Çatışmalarda sivillere yardım eli uzatmak istedik. 200 civarında dernekler bölgede yardım faaliyetleri yürütüyor. Bizler daha geniş, daha kapsamlı ve teknik anlamda desteklenmiş olarak faaliyet yürütürken koordineli çalışmak istedik. Bizler zaten üniversite olarak bu tür yardım faaliyetlerine teknik destek sağlıyoruz. Gaziantep'te Suriyelilere yönelik birçok yardım kuruluşu vur. Bizler bu platform aracılığı ile dernekler ve örgütlere bir köprü olabileceğimizi düşündük" dedi.