VİZYON

*  Öğrencilerin, düzenlenen faaliyetler yoluyla; veriye dayalı bilgiyi üreten, düşünen, ortak akla ulaşabilen, düşündüğünü ifade edebilen, fikrini savunma cesareti gösterebilen, hatasını algılayabilen ve düzeltebilen, gerektiğinde ‘hayır’ diyebilen, üstlendiği sorumluluğu takip eden ve yerine getiren bireyler olmasına katkıda bulunmak,

*  Kamu ve özel kurumların araştırma ve uygulama taleplerini koordine etmek ve icrasını takip etmek, bu yolla kurumsal hizmet verebilmek,

*  Toplumu, bilinçlendirilmek ve bilgilendirilmek suretiyle akademik hayatla toplumsal yaşam arasında köprü kurabilmek,

*  Sivil toplum örgütleriyle iş birliği yapmak. 

MİSYON

* Üniversite’nin konuşlu olduğu bölgenin özellikleri itibarıyla;

  -  Araştırmalar yapmak suretiyle epistemik toplumun, kamu ve özel kurumlarla bölge insanının bilgiye erişmesine katkıda bulunmak,

  -  Akademi üyelerini, toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilecek projeler yürütmeye teşvik etmek,

  -  Öğrencilerin bilgi ve bilinç düzeyinin geliştirilmesine yönelik faaliyetler icra etmek,

  -  Yayın ve yayımlar yoluyla, bölgesel ve küresel konularda topluma ulaşmak,

  -  Üniversitenin görünürlüğünü artırmaktır.

 Dr. Öğretim Üyesi Murat ASLAN