Ortadoğu medeniyetlerin çıkış noktası olduğu gibi, aynı zamanda da çatışma merkezleri olmuştur. Farklı medeniyetleri temsil eden çeşitli imparatorluklar ve devletler tarih boyunca Ortadoğu’nun kaynakları ve toprakları üzerinde çatışmışlardır. Yakın zamanımızda da başka coğrafyalarda yüzyıllara sığabilecek olaylar, Ortadoğu’da son 10 yıl içinde gerçekleşmiştir.  11 Eylul terörist saldırılarının tetiklemiş olduğu Amerika’nın Irak’ı işgali, kışa dönen Arab baharı, Suriye iç savaşı, Irak’ta ki siyasi ve sosyal karışıklıklar, hem bölgesel hem de global düzeyde kaygı uyandıran İran nükleer programı, ve tüm bunlarla bağlantılı olarak gelişmekte ve yükselmekte olan etnik ve mezhepsel tansiyonlar yukarıdaki duruma dair cok güçlü birer örnektir. Türkiye bölgede meydana gelen gelişmelerden bölgeyle olan ortak tarih, kültür, medeniyet, coğrafya, etnik ve mezhepsel yapı dolayısıyla doğrudan etkilenmektedir. Gaziantep, Turkiye-Suriye sınırında bulunan bir il olarak Ortadoğu’da ki gelişmelerden, Türkiye’nin diğer illerinden, çok daha fazla etkilenmektedir. Örneğin şuan itibariyle Gaziantep bölgesinde bulunan Suriyeli misafir sayisi 400 bini çoktan aşmıştır. Bu yüzden, Gaziantep’te kurulmuş olan Hasan Kalyoncu Üniversitesi doğal olarak etrafımızda gelişen olaylardan etkilenmekte ve gelişmekte olan problemlere, resmi ve sivil kurumlarla birlikte, çözüm önerileri üretmeyi hedeflemektedir.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Ortadoğu Araştırma Merkezi'nin amacı Ortadoğu’daki sorunlara, paneller, konferanslar, konuşma serileri, makaleler, ve benzeri bilimsel kültürel etkinlikler yoluyla, Ortadoğu’da barışın tesisine destek vermektir.  

 Dr. Öğretim Üyesi Murat ASLAN